PAÜ Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin TÜBİTAK Projeleri Kabul Edildi

19.05.2022

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında hazırladığı üç proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2021/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi ve İngiliz Dili Eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri kabul edildi.

İngilizce Öğretmenliğinden 2 Proje Kabul Edildi

Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Eda DURUK’un başvurduğu 2 projenin ikisi de destek almaya hak kazandı. İngilizce Öğretmenliği Bölümü lisans öğrencileri İrem Nur Yılmaz “Ters yüz sınıf modelinin yabancı dil sınıfındaki B1 seviyesi Türk öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenme seviyeleri ve dinleme becerilerindeki başarısına etkisinin incelenmesi: Pandemi sonrası değerlendirme”, Elif Erdağ ise “Ters Yüz Öğrenmenin Yabancı Dil Sınıfındaki Türk öğrencilerin öz yeterlik seviyeleri ve konuşma becerileri başarısı üzerindeki etkisi: Pandemi sonrası değerlendirme” başlıklı projenin yürütücülüğünü üstlenecek.

Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İncelenecek

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Aytaç Karakaş’ın danışmanlığında Fen Bilgisi Öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencilerinden Şahsenem Öz ve Ümmü Gülsüm Başdemir’in başvurduğu “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algıları ile Dijital Okuryazarlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” isimli projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Proje ile Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen eğitimine teknolojinin entegre edilmesine yönelik öz yeterlik algıları, dijital okuryazarlık düzeyleri ve bunlar arasındaki ilişkinin ortaya konulması hedefleniyor. 

“Kahramanın Yolculuğu”

Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Kudret Aykırı’nın danışmanlığında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı üçüncü sınıf öğrencilerden Tuğbanur Yılmaz’ın ve Murat Akbal’ın başvurduğu “Kahramanın Yolculuğu” isimli proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Proje ile hizmet ederek öğrenme yoluyla Türkiye’deki beş farklı yapıdaki ailelerin çocuklarına karşı olan tutumlarının nasıl değişkenlik gösterdiğini incelemek hedefleniyor.

İlgili Haberler