PAÜ 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi’nden Ödül ile Döndü

29.04.2019

Bu yıl 50. kuruluş yılını kutlayan Türkiye Fizyoterapistler Derneği tarafından Ankara'da 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi düzenlendi. Kongrede poster bildiri dalında sunum yapan Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri ödül aldı.

Kongrenin bu yılki ana teması "Gelecek Deneyimle Planlanır"  olarak belirlendi. Kongre kapsamında panel, konferans, workshop, bilimsel ve güncel çalışmaları kapsayan sözel ve poster bildiri oturumları gerçekleştirildi.

Yaklaşık olarak 700 kişinin katıldığı kongrede 14 panel, 4 konferans, 11 sözlü bildiri ve 3 poster bildiri sunumu yapıldı. Toplam 176 bildiri ve 141 poster bildirinin sunulduğu kongrede Pamukkale Üniversitesinden katılımcılar poster bildiri dalında ödüle layık görüldü. Ayşe Ünal, Filiz Altuğ, Gülsüm Tıkaç, Uğur Cavlak; "Hemiparetik Hastalarda Bobath Yaklaşımıyla Birlikte Uygulanan Matriks Ritm Terapisinin Denge ve Yürümeye Etkisi" isimli çalışmalarıyla poster bildiri dalında ikincilik ödülüne; “Kronik Non-Spesifik Bel Ağrısında Mulligan Mobilizasyon Yönteminin Etkinliği” isimli çalışmalarıyla Şule Şimşek ve Nesrin Yağcı poster bildiri dalında üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Kongre kapsamında; fizyoterapide uzmanlık alanları, fizyoterapide geleneksel ve tamamlayıcı tıp, wellness, nörorehabilitasyonda gelecek, bel ağrısı, geleceğin hastalık yükü ve fizyoterapi, göçmen ve mültecilerde fizyoterapi ve rehabilitasyon, mental sağlık, rehabilitasyonda modern teknolojiler, sedanter davranışı azaltmada fizyoterapistlerin liderliği gibi dünyada fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarına güncel bakış ve gelecek için bizlere ilham kaynağı olacak konular tartışıldı. Ayrıca kongre boyunca geleceğin Türkiye’sinde fizyoterapistlerin katkılarının nasıl ve neler olabileceği noktasında görüşler ortaya konuldu.

İlgili Haberler