Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, PAÜ Hastaneleri ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’ndan Üniversitenin Sporcuları için Ortak Proje

11.10.2018

2017-2018 Eğitim–Öğretim Yılı’nda Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Spor Fizyolojisi Bilim Dalı, PAÜ Hastaneleri ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından ortaklaşa üç yıl sürdürülecek olan ve kısaca “Pamukkale Üniversitesi Takım Sporcularının Analizi” isimli proje 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda kapsamı genişletilerek yaklaşık 500 PAÜ Sporcusu ile devam ettirilecek.

Spor, vücudun metabolik dengesi ve fizyolojik kapasitesini koruyarak geliştiren ve devam ettiren bir aktivitedir. Spor tıbbının fizyolojik açıdan ele alınışı vücudun fonksiyonel olarak egzersize nasıl yanıt verdiği, akut ve kronik egzersize adaptasyonu ve bu adaptasyonun temelleri ile ilgilidir. Spor, bireyde sebep olduğu fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişmeler sayesinde sağlıklı bireyler ve sağlıklı toplumların oluşmasını mümkün kılan en önemli araç ve eylemlerdendir. Takımların birbirlerine olan üstünlüklerini göstermeye çalıştıkları modern platformlar olan yarışmalarda elde edilen başarıların tesadüfî uygulamaların ötesinde olduğu açıktır. Sporcuların fizyolojik kapasite ve metabolik dengelerini en sağlıklı şekilde korumak ve geliştirmek ancak bilimsel yaklaşımlarla gerçekleştirilebilir. Bu şekilde sporcuların, fiziksel uygunluk durumlarının devam ettirilmesi ve yarışma başarılarının artırılmasına katkı sağlanabilecektir.

Bu bilgiler ışığında hazırlanan “Pamukkale Üniversitesi Takım Sporcularının Vücut Kompozisyon Analizi, Bazal Metabolizma Hızı, VO2 Maks, Genel Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi ve Yıllar İçindeki Değişimlerinin İncelenmesi” isimli kurumsal altyapı projesi Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenmektedir.

Proje kapsamında, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı ile koordinasyon içinde, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Spor Fizyolojisi Bilim Dalı laboratuvarında Pamukkale Üniversitesi sporcularının boy, kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), total yağ, protein, mineral, sıvı analizleri, vücut yağ ve kas kitlesinin bölgesel dağılımı, bel / kalça oranları, metabolik yaşları gibi ölçümlemeler yapılmaktadır.

Spor Fizyolojisi Bilim Dalı’nın kuruluş amaç ve ilgi alanları doğrultusunda sporculara süreç içinde bu parametreleri korumak ya da gerektiğinde geliştirmek amaçlı, yapmakta oldukları spora uygun tavsiyelerde bulunulmaktadır. Aynı zamanda, tetkikler esnasında sporcularımızın sağlıkları ile ilgili ortaya çıkan olası sıkıntılar için Pamukkale Üniversite Hastaneleri’nin ilgili polikliniklerine yönlendirmeler yapılmaktadır.

Proje ilk aşamada üç yıl için planlanmış olup, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda yaklaşık 200PAÜ’lüsporcu değerlendirilmiştir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ise, kurum içi yapılacak olan spor turnuvaları da dâhil olmak üzere toplamda 500 PAÜ’lü sporcunun katılması planlanmaktadır. İlgili parametreler yıllık olarak takip edilerek sporcuların Pamukkale Üniversitesi öğrencisi oldukları süre içindeki olası gelişimlerinin saptanması planlanmaktadır.

Sonuç olarak, bu proje ile birlikte Pamukkale Üniversitesi spor takımlarının sportif başarılarına da katkı sağlanacağı ön görülmektedir. Ek olarak, çalışma sonuçları, Pamukkale Üniversitesi sporcularının genel sağlık durumunun tespiti ve yıllar içindeki gelişiminin ortaya konması, ölçülen parametreler ile takımın sportif başarılarının olası ilişkisinin ortaya çıkarılması yoluyla konu ile ilgili daha ileri çalışmalara da temel teşkil edebilecektir.

İlgili Haberler