Pamukkale Teknokent’te Patent Farkındalık Eğitimi Verildi

Pamukkale Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmalarda buluş ve patent potansiyelinin geliştirilmesi, patent verilerinden daha etkin şekilde faydalanılması ve hedefe dönük, hızlı Ar-Ge çalışmalarının önünün açılması amacıyla Pamukkale Teknokent A.Ş. Teknoloji Transfer Ofisi tarafından ‘Patent Farkındalık Eğitimi’ düzenlendi

Pamukkale Teknokent Konferans Salonunda düzenlenen eğitime Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan ve Pamukkale Teknokent A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Küçükkaplan başta olmak üzere akademisyenler, Ar-Ge üzerine çalışma yapan sanayi temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan şunları kaydetti: ‘‘Hepimizin bildiği ve yakından takip ettiği 4. Sanayi devrimi olarak da isimlendirilen Endüstri 4.0 süreci başlamış olup tüm alanlarda otomasyon ve robotların üretimde daha fazla kullanılmasıyla birlikte üretim maliyetlerinin daha da düşmesi ve insan faktörünün azalması gündeme gelmiştir. Standart ürünlerin imalat ve satışında karlar daha da azalmakta ve rekabet yoğunlaşmaktadır. Bu noktada patent başta olmak üzere fikri sınaî mülkiyet hakları kavramının önemi de git gide artmaktadır. Akademisyenlerin çalışmalarını bilimsel yayın olarak değerlendirmeden önce patentlenebilirliğini araştırmaları ve ticari yönünü değerlendirmeleri son gelinen süreçte oldukça önemlidir.Ülke olarak hedefimiz olan kalıcı büyümenin ve başarılı olmanın yolu Ar-Ge çalışmaları ile devamında patent sahibi olmaktan geçmektedir. Bu nedenle, zenginliğin yolunun patentten geçtiği ifadesi gerçeği yansıtmaktadır. Üniversitemiz elemanlarının ve firmalarımızın buluş ve tasarımlarını yeni patent kanunun da sağladığı kolaylıklarından faydalanarak koruma altına almaları önemlidir. 40-50 yıl önceki güçlü ve öne çıkan şirketler, büyük maddi varlıklarıyla dikkat çekerken, günümüz şirketleri gayri maddi varlıkları, bir başka deyişle sınai ve fikri mülkiyete dayalı gayri fiziki varlıklarıyla dikkat çekmektedir. Bu profile uyan şirketler ortaya çıkardıkları fikirleri bünyelerinde tutarak, bunları başkalarına patent hakkı satarak ya da bedelleri karşılığı yararlandırarak büyümektedirler. Bilgi odaklı bu ekonomik değişim ve gelişmeler, fikri ve sınai mülkiyetin önemini daha da artırmaktadır. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile patent alma sayıları arasında paralellik bulunmaktadır. Sanayisi gelişmiş ülkelerde genellikle patent sayıları oldukça yüksektir. Pamukkale Üniversitesi olarak, 2018 yılından itibaren akademisyenlerin ve öğrencilerimizin çalışmalarının patent ön araştırmalarını ücretsiz olarak gerçekleştirmekteyiz. Patent ön araştırması olumlu olan çalışmaların Üniversitemizin bünyesindekiBilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon (BAP) Birimi tarafından finansal olarak da desteklenmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bununla birlikte üniversiteler son yıllarda ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler’ olarak sıralanmaktadır. Akademisyenlerin başvuru yaptığı patent sayısının bu sıralamayı etkilediğini görmekteyiz. Bu yüzden patent başvuru sayısının üniversitemizde nitelikli olarak artırmak hedefindeyiz.’’

Pamukkale Teknokent A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Küçükkaplan yaptığı konuşmada şunları aktardı: ‘‘Pamukkale Teknokent A.Ş. Teknoloji Transfer Ofisi (Pamukkale TTO) olarak bizim temel amaçlarımızdan biri Pamukkale Üniversitesi’nde üretilen bilginin sanayiyle kavuşturulmasını hızlandırmada aracı olmaktır. Bu aracılık görevinin en temel unsurlarından biri de patent almaktır. Patent alma ve Ar-Ge süreçleri uzun soluklu ve zorlu evreleri olan süreçlerdir. Bizler üniversite-sanayi-kamu hep beraber olmak zorundayız. Pamukkale Teknokent A.Ş. ve Pamukkale TTO olarak bu amaçla düzenlediğimiz ‘Patent Farkındalık Eğitimi’ ile sahada olmaktan çok mutluyuz, sahada olmaya da devam edeceğiz. Bu konuda bizlere en büyük desteği veren Pamukkale Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hüseyin Bağ hocamıza teşekkürlerimi sunarım.’’

Gerçekleştirilen eğitimde sunum yapan Patent Vekili Tuğba Öztürk, patent kavramı tarihi gelişimi ve amacı, buluş kavramı ve patent verilebilirlik şartları, buluş sahibi ve hakları, patent başvurusu, patent verilmesi ve süreçler, patent türleri ve kullanım zorluğu, patentten doğan haklar ve bu hakkın sınırları, patent ön araştırmasının 5N1K’sı, patent ön araştırma parametreleri, IPC kodu belirleme, anahtar kelime haritası oluşturma, sektörel patent arama parametreleri, sonuçları yorumlama, örnek patent araştırma gibi konularda bilgilendirme yaptı.

İlgili Haberler