Küreselleşme Karşısında Gençlerimiz Şahsiyetin İnşaası

17.11.2017

Pamukkale Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nün Türk Felsefe Derneği ile birlikte, İç İşleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi tarafından desteklenen ‘Küreselleşme Karşısında Gençlerimiz Şahsiyetin İnşaası’ konferansı Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Pamukkale Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akgün’ün moderatörlüğünü üstlendiği konferansın konuk konuşmacıları; Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi, Prof. Dr. Gürbüz Deniz ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Gazi Topdemir oldu.

Konferansın ilk konuşmacısı olan Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi’nin ‘Küreselleşme Karşısında Değerlerin ve Şahsiyetin İnşası’ konulu sunumunda kısaca küreselleşmeyi tanımladı ve bu değerin ne olduğunu ve kaynağını ortaya koydu.  Küreselleşmenin yeni bir dünya düzensizliği olduğunu söyleyen Prof. Dr. Korlaelçi bu çağın arkasında kapitalizmin olduğunu söyledi. Çağın teknik araç gereçlerinden kaçmanın mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Korlaelçi, yapılması gerekenin bu ortamda şahsiyetin korunmasının önemli olduğunu vurgularken, ‘Küreselleşmeyi eritmek, ama içinde erimemek lazımdır’ dedi.

Konferansın ikinci konuşmasını Prof. Dr. Gürbüz Deniz yaptı. ‘Evrensellik ve Küreselleşme’ konusunda bir sunum yapan Prof. Dr. Deniz, ‘Evrensel değerlerle küresel değerleri karşılaştırdı. Evrensellik gerçeği bir bütün olarak görme anlayışıdır. Genel ve nesnel gerçekliğin keşfidir. İnsan buna kendi başına ulaşamaz. Ona ulaştıracak vasıta eğitim ve öğretimdir’ şeklinde konuştu.

Konferansın devamında sunum yapan Prof. Dr Hüseyin Gazi Topdemir ise ‘Küreselleşme ve Ulus Devlet’ konusunda fikirlerini ve yaptığı çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Küreselleşmeyi tüm insanlığı karşılıklı bağımlı kılan bir yapının adı şeklinde tanımlayan Prof. Dr. Topdemir, küreselleşmenin ayrıca bir hacmi ve bir yönü olduğunu belirtirken, küreselliğin yerelin sonu olabileceği gibi, yerele bir eğilim de doğurabileceğinin altını çizdi. Prof. Dr. Topdemir sunumunun devamında, ‘Küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Ekonomik bakımdan olumlu olsa da, değerler ve kültür bakımından ciddi bir tehdittir. Kimliğimizi kültür içinde inşa ederiz. Tehdit altındaki kültür tehdit altındaki kişilik demektir’ şeklinde konuştu.

Konferansın son konuşmacısı ‘Gençlik, Kültür ve Küreselleşme’ konulu sunumuyla Prof. Dr. Celal Türer oldu. Prof. Dr. Türer, ‘Genç insan arayan, arayış içinde olan insandır. Onun kimliğini oluşturabileceği mekan da kültürdür. Kültür toplumun çevreyi algılayışının ses vermesidir. Bu nedenle genç, kendi kültürüyle mutlaka buluşmalıdır. Küreselleşme eski çağların değil modern çağların olgusudur. Zaman ve mekânın sıkışmasıdır. Bu sıkışmayla, her şey eski çağlardan çok farklı olmaya başlamıştır. Küreselleşme aynı zamanda yerelin düşselleşmesidir. İnsanın yatay ve dikey ilişkileri değişmiştir. İnsan artık üst varlık alanıyla kurduğu bağlantıyı dünyaya, dünyevi olana yöneltmiştir. Küreselleşme “anlam”ın değil sermayenin dolaşıma sokulmasıdır. Anlamın dolaşımı, evrenselliktir’ şeklinde konuştu.

 

 

 


İlgili Haberler