Küçülen Dünyada Büyüyen Bir Halka Olmak Projesi TÜBİTAK’tan Destek Aldı

Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eda Duruk’un yürütücülüğünde hazırlanan ‘Küçülen Dünyada Büyüyen Bir Halka Olmak’ Projesi TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında destek aldı.

Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve Ahmet Çalışkan Anaokulu işbirliği ile yenilikçi eğitim uygulamaları kapsamında hazırlanan projenin amacı sosyo-ekonomik düzeyi ortalamanın altında bulunan bölgelerin devlet okullarında çalışmakta olan okul öncesi öğretmenlerinin dezavantajlı durumdaki öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi bir yaklaşım edinmelerini sağlamak.

‘Küçülen Dünyada Büyüyen Bir Halka Olmak’ adlı proje hakkında bilgi veren Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eda Duruk şunları dile getirdi: ‘‘Bu proje ile okul öncesi öğretmenlerinin ‘yaratıcı yazma tekniğiyle hikâye yazımı ve anlatıcılığı’ ile ilgili kullanılacak olan farklı yöntemlerle öğrencilerinin sadece ana dillerinin gelişimine katkıda bulunması değil, aynı zamanda yabancı bir dil olarak İngilizce’de de farkındalık oluşturmayı hedeflemekteyiz. Projenin amacına yönelik yapılacak eğitimlerde ekip olarak alanında uzman, konuyla ilgili iş tecrübesi ve akademik çalışmaları bulunan PAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Recep Şahin Arslan, eğitmen olarak Okul Öncesi Öğretmeni ve Hikâye Anlatıcısı Hürriyet Burhan, rehberlerimiz olarak PAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Ögr. Üyesi Seher İşcan,  Ahmet Çalışkan Anaokulu Müdürü Münire Kiriş ve Müdür Yardımcısı Ebru Öztürk ile Okul Öncesi Öğretmenleri Kezban Zor ve Filiz Kansız yer alacak. Eğitmenlerin okul öncesi öğretmenleriyle yapacak olduğu atölye çalışmaları ve işbirlikli grup çalışmaları, proje sonrası çalıştıkları okullardaki öğrencileriyle kendi imkânları doğrultusunda yapabilecekleri şekilde planlanmış olup, ‘yapılabilirlik’ açısından hem proje süresince hem de proje bitiminde etkin uygulanabilecek şekilde tasarlandı.’’   

Hedef kitlesini sosyo-ekonomik düzeyi ortalamanın altında bulunan bölgelerin devlet okullarında çalışmakta olan okul öncesi öğretmenlerinden seçilecek 25 kişi oluşturacak projede, öğretmenlerin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kapsamında A2 seviyesinde İngilizceye hâkim olmaları ve mesleklerinde 15. yıllarını geçmemiş olmaları ön şart olacak.

Dr. Öğr. Üyesi Eda Duruk, ‘‘Projemiz kapsamında seçilecek olan öğretmenlerin her yıl farklı anasınıfı öğrencilerine hitap edeceği düşünüldüğünde projenin etkisinin geniş kitlelere ulaşacağı düşünülmek olup projenin devamlılığı kapsamında, birinci yılın sonunda öğretmenlerden toplanacak olan dönütlerle etkinliklerin gelecek yıllarda da devam etmesi planlanmaktadır. Hikâye yazımı ve anlatıcılığı ile hikâyenin anasınıfı öğrencilerinin ana dil ve yabancı dil edinimindeki yeri ile ilgili eğitimin ilk ve son günü öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmelerin yapılacağı projemizde ayrıca her günün sonunda katılımcılara ‘hikâye günlüğü’ yazdırılacak. Proje sonunda ise katılımcılar okullarındaki öğrencilerle gerçekleştirilecek ‘hikâye şenliği’nde bir araya gelecek.’’

İlgili Haberler