Küçük Menderes Havzası Mercek Altına Alındı

TÜBİTAK MAM tarafından yönetilen, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)’nün ortağı olduğu ve TÜBİTAK-1003 kapsamında desteklenmekte olan “Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi - Küçük Menderes Havzası Örneği” Projesi kapanış toplantısı çevrimiçi platformda gerçekleştirildi.

Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) (SÇD)'de ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de deşarj standartlarını belirlemek için uygulanan yaklaşımları bir arada inceleyerek sentezlemek, farklı yaklaşımları bütünleştirerek alıcı ortam bazlı deşarj limitlerini geliştirmek ve ülkemiz havzalarında uygulanabilecek modelleme esaslı bir yöntem ortaya koyma amacıyla başlatılan "Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi - Küçük Menderes Havzası Örneği" projesine Ağustos 2018 tarihinde başlanmıştı.

Toplantının açılışında TÜBİTAK MAM ÇTÜE Enstitü Müdürü ve aynı zamanda Proje Yöneticisi Dr. Selma Ayaz, proje tanıtımını içeren bir sunum yaparken sırasıyla; TÜBİTAK MAM ÇTÜE Başuzman Araştırmacısı Dr. Mehmet Dilaver “Su Kalitesi İzleme Sonuçları ve Modelleme İçin Seçilen Parametreler”, DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Elçi “Matematiksel Modelleme Uygulayarak Küçük Menderes Su Kalitesinin Belirlenmesi” ve son olarak PAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tamer Ayvaz “Simülasyon-Optimizasyon Modeli ile Alıcı Ortam Bazlı Endüstriyel Deşarj Limitlerinin Belirlenmesi” başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdi.

Projede kapsamında yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların konuşulduğu kapanış toplantısında ayrıca görüş alışverişi ve öneriler sunuldu. Toplantı, Küçük Menderes Havzası sınırları içerisinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları Taşra Teşkilatından, Üniversitelerden, Sivil Toplum Kuruluşlarından 66 temsilcinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İlgili Haberler