İletişimin Geleceği PAÜ’de Konuşuldu

Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 29’uncusu düzenlenen İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi (İLDEK) Toplantısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

Açılış törenine Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar, Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Genel Sekreteri Mehmet Çiçek, PAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Soylu, üniversitelerin iletişim fakültesi dekanları, akademisyenler ve davetliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan açılış töreninde konuşmaları sırası ile PAÜ İletişim Fakültesi (İLEF) Dekanı ve İLDEK Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ali Soylu, İLDEK Yürütme Kurulu Daimi Üyesi Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Varol, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından yapıldı.

Prof. Dr. Soylu: “Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan liderliğinde ortaya konan ‘Üreten Üniversite’ ve ‘Şehirle Bütünleşen Üniversite’ yaklaşımının somut bir çıktısı olan Pamukkale Üniversitesi İletişim ve Medya Merkezinin kuruluş çalışmalarına katkı vermekteyiz.”

Konuşmalardan ilkini gerçekleştiren PAÜ İLEF Dekanı Prof. Dr. Ali Soylu şunları dile getirdi: “Bugün Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak ülkemizdeki 67 iletişim fakültesi olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan ve Balkanlarda yer alan İletişim Fakültesi dekan ve temsilcilerini bir araya getiren bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. İletişim Fakültemiz eğitim-öğretim faaliyetlerini en iyi şekilde yapma çabasının yanı sıra üniversitemize ve şehrimize katkı sağlayacak önemli projelerin içinde de yer almaktadır. Bu bağlamda sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan liderliğinde ortaya konan “Üreten Üniversite“ ve “Şehirle Bütünleşen Üniversite“ yaklaşımının somut bir çıktısı olan Pamukkale Üniversitesi İletişim ve Medya Merkezinin kuruluş çalışmalarına katkı vermekteyiz. İletişim ve Medya Merkezi’nin 3 ana bileşenden oluşması planlanmaktadır. Bunlar; Kurumsal İletişim Direktörlüğü, Stratejik İletişim Ajansı ve Medya Merkezi’dir. Kurumsal İletişim Direktörlüğü Pamukkale Üniversitesi kurum kimliğinin kurum imajına yansıtılmasında gerekli iletişim uygulamalarını planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve bu bağlamda hedef kitle ve paydaş ilişkilerini yönetmek amacını gütmektedir. Bu amaç doğrultusunda gerekli birimlerin oluşturulması için çalışmalara başlanmıştır. Stratejik İletişim Ajansı özellikle dış paydaşlara yönelik olarak, onların ihtiyaç duyduğu kurumsal iletişim yönetimi, markalaşma, marka iletişim yönetimi, reklam yönetimi, medya planlama, sosyal medya yönetimi, dijital medya yönetimi gibi iletişim uygulamalarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacını gütmektedir. Bu bağlamda profesyonel bir ajans mantığıyla çalışan, kamu ve özel sektöre hizmet veren ve içinde bulunduğu ekosistemin gelişmesine katkı sağlayan bir organizasyon hedeflenmektedir. PAÜ Medya Merkezi bünyesinde ise öncelikle PAÜ İnternet Haber, PAÜ Haber Ajansı, PAÜ E-yayıncılık, PAÜ Dış Haberler Birimi, PAÜ Sosyal Medya Birimi, Fotoğraf ve Tasarım Birimlerinin kurulması planlanmaktadır. Daha sonraki süreçlerde ise PAÜ Televizyonu, Radyosu, Gazetesi, Sinema Birimi, Kurgu Birimi, Kamera Reji Birimi ve Animasyon Birimi kuruluşu hedeflenmektedir. Fakülte olarak üniversitemize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu projenin zorluğunun ve ağırlığının farkındayız. Ancak İletişim Fakültesi olarak tüm akademik ve idari personelimizle elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza olan inancımız tamdır. Bu günkü etkinliğimizde üniversitemiz ve fakültemiz adına bu konudaki heyecanımızı başta İLDEK katılımcılarımız olmak üzere tüm değerli konuklarımızla paylaşmak istedim. Sözlerimi burada sonlandırırken bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde, çalışmaların başından itibaren bizlere olağanüstü destek veren, yüreklendiren Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ahmet Kutluhan hocamıza, İLDEK Konseyi adına çok teşekkür ediyorum. Bu desteğin uygulama boyutunda etkinliğin her detayında sabırla, bıkmadan usanmadan bizlere destek veren Rektör yardımcılarımıza ve ilgili Daire Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmalardan ikincisi ise İLDEK Yönetim Kurulu Daimi Üyesi Prof. Dr. Asaf Varol yaptı.

Prof. Dr. Varol: “Türkiye’deki üniversitelerin uluslararası düzeyde kabul edilirliğinin arttırılması için çalışıyoruz.”

İLDEK ile ilgili kapsamlı bir tanıtım sunumu yapan Prof. Dr. Asaf Varol, 1999 yılında kurulan İLDEK’in o tarihten bu yana gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetti. Türkiye’deki üniversitelerin uluslararası düzeyde kabul edilirliğinin arttırılması için mücadelelerin sürdüğünün altını çizen Prof. Dr. Asaf Varol, bu noktada üniversitelerin akreditasyon çalışmaları için önder olan ve çalışmalar yürüten Yüksek Öğretim Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a teşekkürlerini sundu. Konuşmasında, İLDEK’in oluşturduğu ve düzenlediği, iki yılda bir gerçekleştirilen CIDA (Communication in Digital Age/Dijital Çağda İletişim) toplantılarına da değinen Prof. Dr. Varol, sunumunu davetli konuşmacılar ve tüm konuklar ile sahneden özçekim yaparak tamamladı.

Rektör Kutluhan: “İletişim varsa hayat vardır.”

Açılış konuşmaları, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın yaptığı konuşma ile sona erdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan konuşmasında şunları kaydetti: “Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “İletişim alanı ve iletişim kavramı gelişen teknolojik imkânlar ve küreselleşen dünya şartlarında daha da bir önem kazanmaktadır. Özellikle dijital dönüşüm ve yeni ağların oluştuğu bir zamanda, geleceğin insanını yetiştirmek üzere sürekli yeni atılımlar yapma mecburiyeti vardır. Kıyasıya rekabetin yaşandığı medya dünyasında en kaliteli ve en iyi olan ürünün yer bulduğu, bu gelişmelere göre hazırlıklarını yapanların var olabildiği bir zamandayız. Bu sebeple ‘zamanın ruhu’nu iyi yakalamak ve iyi okumak gerekliliği bir kez daha önem kazanmaktadır. İletişim varsa hayat vardır. Yaşamın her alanı bir devinim halindedir ve her devinim içinde de mutlak surette iletişim olgusu yatmaktadır... Bizler de Pamukkale Üniversitesi olarak iletişimi önceleyen bir yapıyı benimsedik. Öyle ki; ‘Üreten Üniversite’ misyonunu üstlenip, ‘Üniversite Hayatın Rehberidir’ vizyonuyla hareket eden Üniversitemiz; evrensel değerler ışığında, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak ülkemizin gelişiminde ihtiyaç duyulan 21. yüzyıl becerilerine sahip, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, milli ve manevi değerleri yüksek genç beyinler yetiştirme gayretine, çeyrek asrı geride bırakmış olmanın verdiği deneyimle devam etmektedir. Denizli medyası, Pamukkale Üniversitesi’ne ve öğrencilerine kapılarını sonuna dek açmıştır. Bu da arzuladığımız bütünleşik bir iletişim oluğunun bir göstergesi ve önemli bir noktasıdır. Basınımızın güzide emektarlarına bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. İşte bizler de Pamukkale Üniversitesi olarak şehriyle bütünleşen bir yapıya bürünmeyi kendimize şiar edindik. Bu minvalde, İletişim Fakültemizin de destekleriyle ‘Pamukkale Üniversitesi İletişim ve Medya Merkezi’ çalışmalarımıza başladık. Bu yapı temelinde Kurumsal İletişim Direktörlüğü, Stratejik İletişim Ajansı ve Medya Merkezi üçgeninde şehrimizi yakalayıp öncü olmak istiyoruz. Bu hedefimizle tek yönlü iletişimden çıkarak, çift yönlü ve daha bütüncül bir iletişim ekolünü hayata geçirmiş olacağız. Değerli hocalarımızın ve ekibimizin bunu başaracağına olan inancım da tamdır.”

PAÜ ev sahipliğinde gerçekleşen 29. İLDEK Toplantısı, yapılan açılış konuşmaları ardından PAÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatıma Akyzlüer ve Öğr. Gör. Birol Işıkdemir’in sunduğu müzik dinletisi ile devam etti.

Müzik dinletisinin ardından program, davetli konuşmacı 20. Eğitim Şurası Genel Sekreteri, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Otrar’ın yaptığı konuşma ile sürdü.

Doç. Dr. Otrar: “Bireye ulaşmak için ise kullanabileceğiniz tek enstrüman iletişim.”

Eğitimi bireyi değiştirmek için verilen bir faaliyet olarak tanımlayarak konuşmasına başlayan MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Otrar, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bireyi değiştirmek için ona ulaşmanız lazım. Bireye ulaşmak için ise kullanabileceğiniz tek enstrüman iletişim. Bireye anlamları göndermediğiniz sürece, ona ulaştıramadığınız sürece bireyi eğitmeniz mümkün değildir. Söz sihirdir. Bireye ulaşamadığımız zaman onu etkileyemiyoruz ve eğitemiyoruz. Bireye ulaşmak için sözden başka bir sihire sahip değiliz. İletişim, hava gibidir görünmez ama her yerdedir ve bizler bu süreci eğitimle yönetmek durumundayız. Bu süreçte dilin kullanımına muhtacız.” Konuşmasında uzaktan eğitim sürecinin eğitimden çok öğretim olduğunun altını çizen Doç. Dr. Otrar, eğitimi uzaktan olmayacağını, eğitimi kişinin kalbine dokunulduğunda gerçekleştirilebildiğini belirtti. Doç. Dr. Otrar, “Öğretim zihinde olur, eğitim ise duyguda olur. Bu yüzden eğitim ve iletişim bir bütündür, birbirini tümlerler. Bu süreci rengi ile kokusu ile yönetmek zorundayız. Bu yönetim olmadığı sürece kendimizi ve geleceğimizi teslim edeceğimiz nitelikli nesiller yetiştirme şansımızı kendi ellerimizle tahrip ediyoruz. Eğitimde defoluluk yoktur ve bizim bir kişiyi bile eğitim süreci içerisinde geride bırakmak gibi bir niyetimiz olamaz.”

Doç. Dr. Mustafa Otrar’ın konuşmasının ardından program, PAÜ Denizli Teknik Bilimler MYO El Sanatları Bölüm Başkan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Habibe Kahvecioğlu Sarı’nın önderliğinde hazırlanan “Eskil Bir Kültüre Dokunma: Laodikeia” adlı serginin açılışı ile devam etti. Serginin açılışını Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan davetli katılımcılarla birlikte gerçekleştirdi.

Açılış sonrası program “Orta Öğretimde Okutulan İletişim Dersleri ve İçerikleri” konulu ilk oturum sunumları ile devam etti. Programın ilk günü son durağı Pamukkale Seyirtepesine yapılan gezi oldu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi davetli katılımcılar ile birlikte Pamukkale Seyirtepesi’ne düzenlenen gezinin ardından Pamukkale Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen akşam yemeği ile günü noktaladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, gezi programının hazırlanmasında katkı sağlayan Pamukkale Belediyesine teşekkürlerini dile getirirken, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Game Sevgi’ye günün anısına şilt takdim etti.

PAÜ Ev sahipliğinde Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde  gerçekleştirilen ve 3 gün (11-13 Kasım 2021) sürecek 29’uncu İLDEK Toplantısı, 2022 Yılı İLDEK Toplantısının bir sonraki ev sahibi üniversitenin belirlenmesi ile tamamlanacak.

İlgili Haberler