“Grinin Yeşile Dönüşümünde Harekete Geç: Hayal Et, Tasarla, Paylaş”

“Grinin Yeşile Dönüşümünde Harekete Geç: Hayal Et, Tasarla, Paylaş” başlıklı sosyal sorumluluk projesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Özdemir’in yürütücülüğünde Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi, Pamukkale Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yaşar Kımıl Fen Lisesi iş birliğinde yapıldı.

Yaratıcı drama etkinliği ile bir araya gelme, tasarım atölyesi, malzeme hazırlığı atölyesi, saha uygulama atölyesi çalışmaları ve değerlendirme aşamalarını içeren proje, 18 Ekim 2023 ile 26 Ekim 2023 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı öğrencileri ile Yaşar Kımıl Fen Lisesi Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencileri gönüllülük esasına dayalı olarak katılımı ile gerçekleştirildi. Farklı eğitim düzeyine sahip öğrenciler birlikte düşündüler, kurguladılar, çizdiler ve hayal ettikleri yeşil dönüşümü gerçekleştirmek için eyleme geçerek alana aktardılar. Dörder kişiden oluşan yedi farklı grup olarak öğrenciler geliştirdikleri fikirlerini katılımcılar ile paylaştılar. Böylece lise öğrencileri hem açık kamusal alanlarda gri alanların yeşile dönüştürülmesi konusunda fikir geliştirme, tasarlama, uygulama ve paylaşma yeteneklerini etkileşimli bir deneyimle geliştirme fırsatları yakaladılar, hem de Peyzaj Mimarlığı meslek disiplini yaklaşımları hakkında fikir sahibi oldular. Aynı zamanda iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve katılımcılık konularında farkındalık kazandılar ve uygulama atölyesi aşamasında etkileşimde oldukları katılımcı kişilerde de bu konularda farkındalık oluşturdular. Lisans öğrencileri ise proje tabanlı deneyimler aracılığıyla akademik ve mesleki becerilerini geliştirmelerini, yaşadıkları toplumun ihtiyaçlarını karşılamada aktif bir rol üstlenmelerini ve sorunların çözümüne katkıda bulundular.

Proje kapsamında uygulama atölyesi 25 Ekim tarihinde 11.00-15.00 saatleri arasında PAÜ Rektörlüğü önü araç park alanında yapıldı. Uygulama aşamasında kullanılan bitkilerin temininde Pamukkale Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Uygulama Merkezi desteği alındı. Aynı zamanda proje ekibi öğrencileri kendi proje konseptlerine uygun bitkileri temin ettiler. Katılımcılarla paylaşım etkinliğine projede iş birliği yapılan birimler ve kurumdan PAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Zengin, Yaşar Kımıl Fen Lisesi Müdürü Soner Küloğlu, Pamukkale Üniversitesi Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Mesude Cengiz, PAÜ Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Derya Pektaş yer aldı. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri, idari personeli, davetliler, üniversite ve lise öğrencileri, peyzaj sektörü temsilcileri ve halkımız katılım gösterdi.

PAÜ Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOHSAM) organizasyonu kapsamında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Tesisler Konuk Evinde öğle yemeği için gençler bir araya geldiler. Öğleden sonra ise proje süreç değerlendirme toplantısı yapıldı. Her bir öğrenciye proje yürütücüsü Doç. Dr. Ayşe Özdemir ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan adına katılım belgesi verildi.

Katılımcılar etkinlik deneyimlerini https://www.pau.edu.tr/hayalet-tasarla-paylas/tr adresli proje web sayfasından görebilir.

İlgili Haberler