Eğitim Fakültesi’nin 5 Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklendi

21.11.2022

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi’nin beş projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2022/1 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

Eğitim Fakültesi öğrencilerinin danışmanlarıyla birlikte katıldıkları programda 5 proje TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı. Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde danışmanlıklarını Arş. Gör. Dr. Kudret Aykırı’nın yaptığı ve öğrenciler Gülay Almalı’nın ‘Sosyal Bilgiler Dersine Stem Etmeyin’ ve Şeyma Balın’ın ‘Birlikte İletişim Zamanı (B.İ.Z.)’ projeleri destek aldı.

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinden Emine Deniz ve Danışmanı Doç. Dr. Esra Uçak’ın ‘7. Sınıf Öğrencileri Fen Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarından Biri Olan Bilim Kafeler İle Buluşuyor’, İngilizce Öğretmenliğinden Asya Tilbe Gündüz ve Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Devrim Höl’ün ‘Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Yapay Zekanın Kullanılması’, Okul Öncesi Öğretmenliğinden Ceren Can ve Danışmanı Arş. Gör. Dr. Ahmet Erol’un ‘Küçük Çocukların Çevre Sorunlarına Büyük Çözümleri: Çocukların Doğa Temelli Stem Eğitimi Deneyimleri’ ise destek alan diğer projeler oldu.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler ve amaçları kısaca şu şekilde yer almaktadır:

Küçük Çocukların Çevre Sorunlarına Büyük Çözümleri: Çocukların Doğa Temelli STEM Eğitimi Deneyimleri

Bu çalışmada, küçük çocukların farkına vardığı çevre sorunlarına STEM eğitimi ile çözümler aranacaktır. Çalışma kapsamında çocuklar sekiz hafta doğa temelli STEM deneyimleri yaşayacaklardır. Süreçte çocukların karşılaştıkları ve merak ettikleri çevre sorunlarına mühendislik tasarım süreciyle çözüm üretmelerine odaklanılacaktır.

Birlikte İletişim Zamanı (BİZ)

Roman öğrencilerin yoğunlukta bulunduğu bir devlet ortaokulunda Çingene (Roman) kültürüne dayalı olarak uygulanan etkinliklere ilişkin yedinci sınıf ortaokul öğrencilerinin görüşlerini incelemektir.

Sosyal Bilgilere STEM etmeyin!

İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde STEM etkinliklerine yönelik görüşlerini belirlemektir.

Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Yapay Zekanın Kullanılması

Projenin amacı, İngilizce öğretimi alanında yapay zeka kullanımı ile ilgili olarak yapılan çalışmaları ve bu çalışmaların desen haritasını çıkarmak. Bu araştırma dünyada İngilizce öğretimi alanında yapay zeka kullanımı ile ilgili olarak yapılan ve dünyanın en büyük veri tabanlarında yer alan çalışmaları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu araştırma, teknolojinin gitgide eğitimle buluştuğu günümüzde, yapay zeka ve yabancı dil öğretimini birleştiren çalışmaların dokümantasyonu ve incelenmesi açısından önem arz etmektedir.

7. Sınıf Öğrencileri Fen Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarından Biri Olan Bilim Kafeler İle Buluşuyor

Okul dışı öğrenme ortamlarında bilim insanları ile öğrencilerin buluşmasına aracılık ederek bilimsel bir söyleşi ortamı yaratmaktır.

İlgili Haberler