Denizli İklim Değişikliğine Ne Kadar Hazır?

28.12.2018

İklim değişikliğinin gelecekte insan hayatına vereceği zararı en aza indirmek için 2018 yılında "İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver" adlı Avrupa Birliği projesi başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi ile projenin kurumsal paydaşlarından biri olan Pamukkale Üniversitesi’nde projenin farkındalık eğitimi kapsamında, “İklim Değişikliği ve Denizli” paneli düzenlendi.

Küresel iklim değişikliğinin hayatımıza etkileri ve bu etkileri en aza indirebilmek için alınabilecek önlemlerin ele alındığı panelde Denizli özelinde iklim değişikliği eylem planı konuları ele alındı.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci başta olmak üzere Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yahya Tülek,  akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, geçmişten günümüze insanlık tarihine bakıldığında eskiye göre artık insanların daha iyi beslendiğini, daha iyi eğitim aldığını ve daha uzun yaşadığına dikkat çekerken, ancak geldiğimiz bu noktada doğal kaynakların mevcut tüketim alışkanlıklarımıza yetmediğine değindi. Dünyada iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmaların yapılmaya başlandığını belirten Prof. Dr. Kılınçarslan, bu çalışmalardan en önemlilerinin mevcut tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik olduğunu hatırlattı. Bu çalışmaların hayata geçilebilmesi için finansman ve ARGE gibi konularda çalışmaların kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğine değindi. İklim değişikliği ile mücadelenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında en zorlu alanlardan biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, iklim değişikliği ile mücadelenin çevresel boyutlarının yanında sosyal ve ekonomik unsurlarıyla zorlu bir süreç olduğunu hatırlattı. Pamukkale Üniversitesi olarak çevre sorunlarına duyarlı, doğal kaynakların sürdürülebilir ve akılcı kullanımı yönünde yapılan bilimsel çalışmalara her zaman destek verdiklerini belirten Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Üniversite bünyesinde Atık Yönetim Komisyonu kurduklarını, özellikle tehlikeleri atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi, yerleşke içi bisiklet kullanımını arttırma ve yerleşke içinde binalarda kullanılan enerji sarfiyatını azaltmaya yönelik çalışmaların gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Açılışta konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci, proje kapsamında iklim değişikliği konusunda Denizli’de birçok kamu kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Denizli’nin kişi başına düşen yeşil alan miktarı konusunda Avrupa şehirleri ortalamasının üstünde olduğunu hatırlatan Değirmenci, bu miktarı arttırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir Denizli bırakmak için Belediye olarak çalışmalarına hızla devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Dünyada İnsan Kaynaklı Bir İklim Değişikliği Var

Açılış konuşmalarının ardından REC Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman, geçmişten günümüze iklim değişikliği ve onun neden olduğu etmenleri ele aldığı konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasının başında dünyada ortalama sıcaklıkların ölçülmeye başlandığı ilk yıllardan itibaren günümüze geldiğimizde dünyanın bir derece arttığına dikkat çeken Sayman, bu artışın tıpkı insan vücudunda sıcaklığın bir derece artması gibi kritik sorunlara neden olabileceğini belirtti. Son beş yılda buzulların erime oranının arttığını dile getiren Ünal Sayman, özellikle son üç yılda dünyada sıcaklık değerlerinin oldukça yükseldiğine buna bağlı olarak sel, dolu, kuraklık gibi doğal afet sayılarında artış yaşandığını belirtti.

REC Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman’ın konuşmasının ardından etkinliğin panel oturumlarına geçildi. Panelin yürütücülüğünü Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazire Mazlum yaparken Doç. Dr. Meltem Bilici Başkan, Arş. Gör. Yağmur Meltem Aydın Kızılkaya ve REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat panelist olarak konuşmalarını gerçekleştirdi.

Panelin ilk konuşmacısı olan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Bilici Başkan,  “Küresel İklim Değişikliği ve Hayatımıza Etkileri” konulu sunumunda dünyada sınırlı sayıda kaynak olmasına karşın ihtiyacımızdan fazlasını tükettiğimizi ve mevcut durumun da devam etmesi halinde yaşanacak kuraklık, canlı türlerinde azalma, orman yangınları ve sel gibi olaylardan tüm canlıların olumsuz etkileneceğine dikkat çekti.

Panelin ikinci konuşmacısı olan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Yağmur Meltem Aydın Kızılkaya “Küresel Isınma ve Sonuçları” isimli sunumunda orman alanlarının yok olması, çarpık kentleşme, sanayileşme ve yanlış tarım uygulamalarının küresel iklim değişikliğine sebep olduğunu ifade etti.

Sunumunda Türkiye’nin İklim Değişikliği Stratejisi’ne değinen Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazire Mazlum ise Türkiye’nin 1992 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi listesine girdiğini belirtirken, daha sonraları yapılan protokol ve antlaşmalarda da Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele konusunda yer aldığını ifade etti.

Panelin son konuşmacısı olan REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) tarafından yapılan bazı araştırma ve anket sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

Projede Hedef Denizlilerin ‘İklim Dostu’ Olması

Küresel iklim değişikliğine kişilerin etkilerinin ölçüldüğü, karbon ayak izini hesaplamak için internet üzerinden geliştirilen web uygulamasının da gösterildiği panelde Denizli'de yaşayan insanların konuyla ilgili genel görüşlerini ve tecrübelerini derlemek üzere  Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından oluşturulan ankete katılımın yoğun olmasının projenin başarıya ulaşmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Panel, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanması ve katkı sağlayan konuşmacılara Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan tarafından günün anısına belge takdimi ile son buldu.

Karbon ayak izinizi hesaplamak ve iklim değişikliğine etkiniz ne kadar öğrenmek için; https://form.jotform.com/RECTurkiye/karbon-ayakizi-hesaplama adresini ziyaret edebilirsiniz.

Denizli İklim Değişikliği Etkileri Anket Çalışması’na https://form.jotform.com/RECTurkiye/iklim-etki-anketi katılarak projeye destek olabilirsiniz.

 

İlgili Haberler