Dekan Prof. Dr. Özkan’dan ‘Hemşireler Günü’ Mesajı

12.05.2020

Tüm dünyada 12 Mayıs tarihi ‘Hemşireler Günü’, 12-18 Mayıs Haftası ise ‘Hemşirelik Haftası’ olarak kutlanması nedeniyle Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Dekanı Prof. Dr. Sevgi Özkan, bir mesaj yayımladı.

“Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2020 yılını, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğumunun 200. yılı olması nedeniyle ‘Hemşire Yılı’ olarak ilan etmiştir. Florance Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs tüm dünyada ‘Hemşireler Günü’ ve 12-18 Mayıs haftası ise ‘Hemşirelik Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, bireylerin ve toplumların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için en ön cephede mücadele eden hemşirelerin toplum sağlığına verdiği ve verebileceği önemli katkıları herkese anımsatmak için kutlanmaktadır.

Hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.

2020 hemşirelik için önemli bir senedir çünkü hemşirelerin, bireylerin ve toplumların sağlığına ve refahına yaptıkları muazzam katkıları; bu hayati mesleğin rollerini ve sorumluluklarını politika belirleyicilerine, sağlık profesyonellerine ve halka net şekilde anlatmamıza fırsat sunmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler birçok mesleğin değişmesine ya da ortadan kalkma tehlikesi ile baş başa kalmasına rağmen, hemşireliğin varlık nedeni olan “Bakım” ihtiyacı tüm dünyada artmaktadır. Bu nedenle 2020, dünyanın, en büyük geniş ölçekli meslek grubu hakkında bir fikir edinmesine fırsat sunmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, şu anda dünya çapında 22 milyon hemşire küresel sağlık iş gücünün yarısını oluşturmaktadır. Bu halde bile küresel olarak 5.9 milyon hemşire açığı bulunmaktadır. Bilindiği gibi 31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiş ve yeni bir koronavirüs (2019-nCoV) olarak tanımlanan hastalığın adı COVID-19 olarak kabul edilmiştir. İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi tüm dünyada hemşireleri ve diğer sağlık personellerini fiziksel ve ruhsal açıdan etkilemiştir. Hemşireler, üstün bir güçle inşaların yaşamlarına dokunarak sağlıklarına yeniden kavuşmasına vesile olurken, bu pandeminin ön saflarında yüksek risk altında çalışmaktadırlar. Tedavi edici sağlık uygulamalarının yanında, Covid-19 pandemisi ile birlikte önemi iyice ortaya çıkan koruyucu sağlık hizmetlerini yürüten hemşireler, bakım verici rolünün yanı sıra eğitici, danışman, karar verici, yönetici ve koordinatör rollerini kullanmaktadır.

Uluslararası Hemşireler Birliği (International Council of Nurses-ICN) hemşireler arasında mesleki kültürü oluşturmak ve sürdürmek, meslekte paylaşılan değerleri yansıtmak, evrensel olarak yaşanan sorunlara tüm hemşirelerin dikkatini çekmek ve hemşirelere düşen sorumlulukları yansıtmak üzere her yıl bir tema belirlemektedir. Bu yılın teması, “Hemşireler: Öncü Bir Ses- Sağlık için Dünyada Hemşirelik” olarak belirlenmiştir. ICN ancak birlikte çalışarak ve hemşirelik işgücünün refahını koruyarak, insanlığın pandeminin yarattığı etkilerle baş edebileceğine inanmakta, hemşirelerin yaşamları kurtarma, sağlığı ve refahı artırmadaki rollerini vurgulamaktadır. Bu yıl sağlıkta, hemşirelerin öncü bir ses olduğunu ön plana çıkarmakta ve hemşirelerin, 7 gün 24 saat, doğumdan ölüme, acil durumda ve devam eden bakımda hayati bir erişim noktası olduğunu, küresel olarak insanların sağlığına çok değerli katkılarda bulunduğunu belirtmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 pandemisi hemşirelik bakımını ön plana çıkarmıştır. Hemşireler bu bakımı verirken DSÖ önerileri doğrultusunda oluşturulmuş COVID-19 rehberi, Türk Hemşireler Derneği tarafından hazırlanan COVID-19 hemşire eğitim rehberi ve bakım algoritmalari - kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve el hijyeni, yoğun bakım, ünitesinde görev alacak hemşireler için kaynak kitapçık gibi rehberlerden faydalanmaktadırlar.

Hemşireler salgınla mücadelede her daim ön saflarda bulunmakta, bu nedenle de, salgın patojenine maruz kalma ve enfekte olma riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu süreçte, meslektaşlarımızın nitelikli ve hasta güvenliğini riske atmayacak şekilde bakım vermesi, fiziksel ve psikolojik sağlıklarını sürdürmesi ve özlük haklarına yönelik konularda desteklenmesi son derece önemlidir. Ayrıca, akademik ve klinik alanda, kanıta dayalı uygulamaların klinik ortama aktarılması, bilimsel araştırma sonuçlarının görünür, uygulanabilir duruma getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Desteklenen ve güçlendirilmiş bir hemşirelik işgücü, sağlık çıktılarını iyileştirmek için etkili bir çözümdür.

COVID-19 pandemisi ile mücadele küresel bir sorundur, bilinçli korunmak, korumak ve birlikte savaşmak zorundayız. Hemşireler, tüm bireylerin hak ettiğine inandığı kapsamlı, nitelikli ve güvenilir hemşirelik hizmetine ulaşabilmesi için, bu mücadelede üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerdir.

Bu dileklerle tüm meslektaşlarımızın hemşirelik haftasını kutluyorum”.

 

İlgili Haberler