Coğrafya Bölümü, Su Kalitesini Bilimsel Çalışma ile Tespit Ediyor

06.07.2022

PAÜ Coğrafya Bölümü, Beyağaç ilçesinde su kalitesini belirlemek üzere hidrografik ölçümler gerçekleştirdi. Dönemler halinde, mevsimsel olarak su kalitesinin belirlenmesi adına devam edecek olan ve ilk aşaması tamamlanan bu çalışma, farklı mevsimsel koşullar ve beşeri etmenlerin, suyun kalitesi üzerindeki etkisinin gözlenmesi adına büyük önem taşımakta.

PamukkaleÜniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akşit koordinasyonunda, Dr. H. Arzu Gökçe Gündüzoğlu, Arş. Gör. Cansu Duman ve bölüm öğrencileri Beyağaç İlçesi sınırları içerisinde bulunan Akçay havzasında ana akarsu ve kollarının su kalitesini belirlemek adına hidrografik ölçümler gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen çalışmada, ilk olarak havza haritalandı ve belirlenen noktalarda beşeri etkinin bulunmadığı kaynak noktasından başlayarak, krom maden işletmesi ve beşeri yapı ve faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelere, ilk örnekler alındı. Böylelikle, bilimsel çalışmanın ilk aşaması tamamlanmış oldu.

Bilimsel çalışma ile ilgili olarak Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akşit bu çalışmanın üç dönem gerçekleşip mevsimsel bazda alınan örnekler ve tutulan kayıtların su kalitesi belirlenmesinde oldukça önemli olduğunu ve coğrafyanın hayatın her köşesinde var olduğunu belirtti.

 

İlgili Haberler