Coğrafya Bölümü Gökova Körfezi’nde Arazi Çalışması Gerçekleştirdi

26.05.2022

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri, Dr. Öğretim Üyesi Selahattin Akşit ve Doç. Dr. Cennet Şanlı koordinesinde Gökova Körfezi’nde (Sakar Tepe, Akyaka, Marmaris, İçmeler ve Turunç güzergâhında) 'Kıyı Jeomorfoloji ve Yangın Ekosistemi' konulu uygulamalı arazi çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmanın ilk durağı, Marmaris ve Ula ilçeleri sınırlarında bulunan Gökova körfezi oldu. Öğrencilere körfezin jeomorfolojik evrimi hakkında bilgiler verildi. Akyaka beldesi sınırları içerisinde bulunan Azmak Deresi çalışmanın ikinci durağı oldu. Öğrenciler Azmak Deresi’nden su örneği alarak suyun pH, tuzluluk ve TDS (toplam çözünmüş madde miktarı) değerlerini pH ölçer yardımı ile belirleyip içme suyunun değerleri ile karşılaştırdı. Çalışmanın üçüncü durağı, Marmaris ilçe merkezinde bulunan plajlar oldu. Öğrenciler önceden hazırlamış oldukları görüşme formları ile yerli ve yabancı turistler ile mülakatlar yaparak Marmaris ilçesinde gerçekleşen turizm eylemleri hakkında SWOT (üstünlük, zayıflık, fırsatlar, tehditler) analizi çalışması yaptı.

Çalışmanın son durağı, İçmeler karayolu mevkiinde 2021 yılında 136500 hektarlık alanın yanmasıyla sonuçlanmış orman sahaları oldu. Öğrenciler yangın klimatolojisi hakkında bilgilendirildi. Yangından önce ve sonra yapılacak uygulamalar hakkında tartışılarak dünyadan ve ülkemizden örnekler verildi. Çalışmanın son durağı Turunç plajı oldu. Öğrenciler plajın morfolojik özelliklerini ve kıyı kullanımını belirlemek için çalışma gerçekleştirdi.

İlgili Haberler