Bir Fikir Adamı Olarak Osman Yüksel Serdengeçti

Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ile Türk Yurtları Kültür ve Sanat Topluluğu’nun birlikte hazırladığı Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ferhat Ağırman tarafından sunulan “Bir Fikir Adamı Olarak Osman Yüksel Serdengeçti” adlı konferans Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ile Türk Yurtları Kültür ve Sanat Topluluğu’nun birlikte hazırladığı “Bir Fikir Adamı Olarak Osman Yüksel Serdengeçti” konferansı Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte açılış konuşmasını Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Soner Sağlam yaptı. Sağlam; Türk tarihi, kültürü, edebiyatı ve siyasetinde bazı fikir adamlarının “abide şahsiyet” olarak nitelendirildiğini, bu şahıslardan birinin de Osman Yüksel Serdengeçti olduğunu ifade etti. Sağlam; Serdengeçti’nin hayatının ve kaleme aldığı eserlerinin iyi incelenmesi gerektiğini, o dönemin tarihini ve olaylarını anlayıp yorumlayabilmek için de bunun önemli olduğunu belirtti.

Sağlam’ın konuşmasından sonra Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Ağırman, “Bir Fikir Adamı Olarak Osman Yüksel Serdengeçti” adlı konferansını sunmak üzere kürsüye geldi.

Ağırman, konuşmasının başında Serdengeçti’nin hayatı, yaşadığı olaylar hakkında bilgiler verdi. Soyadının; Osman Yüksel’in hayat tarzını gösteren bir ad olduğunu, Osman Yüksel’in çıkardığı derginin adından hareketle bu soyadının ona verildiğini anlattı.

Ağırman, Serdengeçti’nin eserlerinden teker teker içerikleri hakkında da bilgiler vererek bahsettikten sonra onun Türk siyasetindeki yerini değerlendirdi. Bu bölümde Serdengeçti’nin yaşadığı ve yaşattığı mizah dolu olaylardan parçalar da sunan Ağırman, Serdengeçti’nin kalemini Hak yolunda kullandığını, bu sebeple de Anadolu’da kahraman olarak tanındığını belirtti. Ağırman konuşmasını, onun yaşadığı müddetçe millî ve yerli olmayan davranış ve akımların karşısında olduğunu, sömürgecilik, kültür emperyalizmi, aydın ihaneti, her tür baskı ve dikta heveslileri, zorbalık, yolsuzluk, hırsızlık ve taklitçiliğe itiraz eden, başkaldıran bir yürekli dava adamı olduğunu örnekler vererek bitirdi.

Etkinlik; soru cevap kısmından sonra Prof. Dr. Ferhat Ağırman’a Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray tarafından “katılım belgesi”nin ve bölüm öğrencileri tarafından yapılmış üzeri Göktürk harfli metinlerle işlenmiş yay ve oklardan oluşan bir hediyenin verilmesiyle sona erdi.

 

 

 

 

 

İlgili Haberler