Azerbaycan Çocuk Edebiyatından Seçme Eserlerin Yer Aldığı Kitap PAÜ Ev Sahipliğinde Tanıtıldı

06.05.2023

Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nün ev sahipliğinde Azerbaycan-Türkiye edebî ilişkileri çerçevesinde çocuk edebiyatı alanında yapılan ilmî ve edebî çalışmalarını değerlendirmek amacı ile ‟Azerbaycan Türkiye Edebî İlişkileri: Çocuk Edebiyatı Çalışmaları (Azerbaycan Çocuk Edebiyatından Seçme Eserler (Şiir, Hikâye, Tiyatro)) Kitabının Tanıtımı Toplantısı” çevrimiçi platformda gerçekleştirildi.

Azerbaycan-Türkiye edebî ilişkileri çerçevesinde çocuk edebiyatı alanında yapılan ilmî ve edebî çalışmalarını değerlendirmek,  2022 yılında Azerbaycan ve Türk Dünyasının kültür başkenti, Karabağ’ın atan kalbi Şuşa’nın 270. Yılına ve Oğuz’un alp yürekli çocuklarına atfen yayımlanan ‟Azerbaycan Çocuk Edebiyatından Seçme Eserler (Şiir, Öykü, Tiyatro)” adlı kitabın tanıtımını yapmak ve Azerbaycan Türkiye edebî ilişkilerini geliştirme kapsamında çocuk edebiyatı sahasında yapılacak çalışmalar için fikir alışverişinde bulunmak üzere Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nün ev sahipliğinde ‟Azerbaycan Türkiye Edebî İlişkileri: Çocuk Edebiyatı Çalışmaları (Azerbaycan Çocuk Edebiyatından Seçme Eserler (Şiir, Hikâye, Tiyatro)) Kitabının Tanıtımı Toplantısı” çevrim içi olarak düzenlendi. Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı Tarihî ve Günümüz Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Doktora Programı Öğrencisi ve Türkçe Öğretmeni Uzm. Yaşar Sözen’in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Bakü Slavyan Üniversitesi Türk Araştırmaları Öğretim Kültür Merkezi, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği paydaş olarak katıldı. 

Bakü Slavyan Üniversitesi Türk Araştırmaları Öğretim Kültür Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ziyafet Kasımova’nın açış konuşmasıyla başlayan toplantı, Pamukkale Üniversitesi ve Bakü Slavyan Üniversitesi’nin Rektör Yardımcılarının ve Pamukkale Üniverisitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray’ın konuşmasıyla devam etti. Biray konuşmasında çocuk edebiyatının kavramsal çerçevesine ve misyonuna değindikten sonra, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nün Azerbaycan çocuk edebiyatı başta olmak üzere tüm Türk Dünyası çocuk edebiyatı alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bunun yanında Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyeleri, Bakü Slavyan Üniversitesi’nin birçok akademisyeni ve Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve birçok üyesi, ayrıca Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden Türk Dünyası çocuk edebiyatı alanında çalışan akademisyenler toplantıya konuşmalarıyla ve çalışmaları hakkında bilgi vererek katkı sağladılar. 

Son olarak Türkiye ile Azerbaycan edebî ilişkilerini geliştiren bu toplantıya Çağdaş Azerbaycan çocuk edebiyatının en önemli temsilcilerinden Rafik Yusifoğlu, Geşem İsabeyli, Gülzar İbrahimova, Reyhan Şıhlı gibi isimler katılıp Azerbaycan Çocuk Edebiyatından Seçme Eserler kitabında eserlerinin yer almasından dolayı memnuniyetlerini belirterek, bu tür çalışmaların yapılması konusunda her iki ülkenin birlikte çalışarak hareket etmesinin gerekliliğini ifade ettiler. Toplantı, Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Bölüm Başkanı Nergis Biray’ın kapanış konuşması ile tamamlandı. 

Türk dünyası çocuk edebiyatlarının karşılıklı aktarma ve inceleme çalışmalarıyla bütün Türk dünyasında tanıtılması ve incelenmesinin önemi vurgulanarak toplantı sona ermiştir.

Kitapta 52 Şiir, 15 Hikâye ve 2 Tiyatro Metni Yer Alıyor

‟Azerbaycan Çocuk Edebiyatından Seçme Eserler” adlı kitap, Doç. Dr. Soner Sağlam, Uzm. Yaşar Sözen, Doç. Dr. Elnare Akimova ve Uzm. Özgür Koray Yılmaz tarafından hazırlanarak, Doktora Öğrencisi ve aynı zamanda Türkçe Öğretmeni olan Yaşar Sözen’in editörlüğünde 2022 yılında Nokta Yayınevi’nden yayımlanmıştır. Azerbaycan ve Türk Dünyası’nın kültür başkenti, Karabağ’ın atan kalbi Şuşa’nın kuruluşunun 270. yılına ve Oğuz’un alp yürekli çocuklarına armağan edilen eserde, Azerbaycan çocuk edebiyatı kapsamında kaleme alınan 52 şiir, 15 hikâye ve 2 de tiyatro metnine yer verilmiştir.  Eserde Azerbaycanlı şair ve yazarlar tarafından özellikle çocuklara özgü kaleme alınan ve içerik olarak genellikle vatan ve bayrak sevgisi, ahlaki ve manevi değerler, Azerbaycan millî ve kültürel değerlerini ön plana çıkaran şiir, hikâye ve piyesler yer almaktadır. Kısaca eseri meydana getiren edebî verimler, millî değerler teması kapsamında seçilmiş, Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere, Türk Dünyası çocuklarına bu değerleri aktararak millî şuur oluşturmak amacıyla esere dahil edilmiştir. 2022 yılının Kasım ayında okuyucuyla buluşan bu kitap, Azerbaycan ve Türkiye’deki akademisyenlerin ortaklaşa yaptıkları bir çalışmanın ürünüdür.

İlgili Haberler