1. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu

20.04.2017

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Gelecek için Sanat Eğitimi” konulu sempozyumda 4 ayrı salonda yapılacak oturumlarda 113 bildiri sunulacak, 105 sanat eseri sergilenecek.

Bu yıl ilki düzenlenen sempozyum, PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nin İbrahim Çallı Salonu’nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra şefliğini Dr. Aykut Önder Sarıçiftçi’nin yaptığı Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Çok Sesli Korosu’nun verdiği konser ile başladı.

Konserin ardından, PAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efe Akbulut sempozyumun açılış konuşmasını yaptı. Prof. Dr. Efe Akbulut, bu yıl ilki düzenlenen sempozyumun amacının; gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için sanat eğitiminin rol ve sorumluluklarını tartışmaya açmak, kültürel çeşitlilik ve etkileşim, çevreye duyarlılık, sosyal adalet, doğrudan demokrasi ve şiddet karşıtlığı konularını sanat eğitimi ekseninde irdelemek olduğun söyledi. Sempozyumda sunulan araştırmalar ve yapılan tartışmalarla toplumların gelecekte karşılaşılacakları olası sorunları ele alacaklarını belirten Akbulut, çözüme dönük yeni görsel sanatlar ve müzik eğitimi politikalarının geliştirilmesi yönünde konuların konuşulacağını dile getirdi.

Açılış konuşmasının ardından Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan bu yıl ilki yapılan sempozyum hakkındaki yaptığı konuşmasına; Montaigne’in ‘Özgürlüğü ve hayatı hak edenler, onu her gün yeniden fethetmek zorundadır’ sözü ile başladı. Prof. Dr. Kılınçarslan, “Bilgilenme, yaratıcı düşünme ve sanatsal anlatım, sanatsal eğitim ekseninin temel aşamaları olup, kültürel çeşitlilik, ekolojik duyarlılık, sosyal adalet ve demokrasi bu eğitimin hedeflerine ulaşmada temel faktörler olarak karşımıza çıkmakta olduğunu görüyoruz. 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sanat Eğitimi' temasından esinlenerek hazırlanan ve gelecek kuşaklar için sanat eğitiminin rol ve sorumluluklarının her noktada inceleneceği ve ele alınacağı bu sempozyum sonuçlarının 'müzik ve sanat eğitimi' noktasında yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum” dedi.

PAÜ Kongre Kültür Merkezi’nde iki gün sürecek olan sempozyumda, 4 ayrı salonda yapılacak oturumlarda 113 bildiri sunulacak, 105 sanat eseri sergilenecek.

Sempozyumda, Sanat Eğitiminde Sürdürülebilirlik Politikaları, Sanat Eğitiminde Yenilikçi ve Sürdürülebilir Öğretim Yaklaşımları, Sanat ve Tasarımda Sürdürülebilirlik, Sanat Eğitiminde Teknoloji ve Sürdürülebilir Yaklaşımlar, Disiplinlerarası Sanat Eğitimi Yaklaşımları, Sanat Eğitiminde Yeni Değerler ve Eğilimler, Sürdürülebilirlik, Yaşam Boyu Öğrenme ve Sanat Eğitimi, Sürdürülebilir Sanatlar Eğitimi ve Sivil Toplum Kuruluşlar konuları ele alınacak.

Ayrıca sempozyumda konser, tarihi kazı ve ören yeri gezileri gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerde olacak. Sempozyum sanat, eğitim ve sanat eğitimine ilgi duyan herkese açık olup dinleyici olarak katılım ücretsiz olacak.


İlgili Haberler