Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirici Takımı Pamukkale Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

13.11.2018

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığı tarafında yürütülen 2018 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında Pamukkale Üniversitesi’ne ön ziyarette bulunan dış değerlendirici takım, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere Üniversite Yönetimi ve PAÜ Kalite Komisyonu Üyeleri ile bir araya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, PAÜ Kalite Yönetimi Veri Değerlendirme Uygulama Araştırma Merkezi (KAVDEM) Müdürü Prof. Dr. Diler Aslan, PAÜ Kalite Komisyonu hazır bulundu.

2018 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme sürecini yöneten beş kişilik dış değerlendirici takımında; Takım Başkanı TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Kavak ile birlikte Değerlendirici Kurul Üyeleri olarak Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Özcan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Başkan, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Ülger, Sabancı Üniversitesi Araştırma Süreci Planlama ve Politika Geliştirme Yöneticisi Ebru Ocak bulundu.

Toplantıda 2018 Kurumsal Dış Değerlendirme Programı hakkında açıklamalarda bulunan Takım Başkanı TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Kavak şunları dile getirdi: ‘‘Bu sürecin ilk etabında takım olarak önceden Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan kurum iç değerlendirme raporunu inceledik. Bu sürecin ikinci etabında ise şimdiki ön ziyaretimizi gerçekleştirmek üzere burada bulunmaktayız. Aralık ayının ikinci haftasında da saha ziyaretlerimizin devamı için Pamukkale Üniversitesi’nde yeniden bulunacağız. Umuyorum ki bu çalışmanın sonucunda Pamukkale Üniversitesi’nin daha ileri gitmesi için katkıda bulunacaktır’’.

Toplantının açılışında konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, ‘‘Pamukkale Üniversitesi Yönetimi olarak hedefimiz üniversitemizin mevcut şartlarının daha da iyileştirilmesi hususunda gerekli çalışmaları yaparak üniversitemizi daha ileriye taşımaktır. YÖKAK Başkanlığı tarafından yürütülen 2018 Kurumsal Dış Değerlendirme Programı sonrasında Pamukkale Üniversitesi’nin daha iyi noktalara geleceğine inanıyoruz. Ön ziyaret için Üniversitemizde bulunan heyetimize değerli ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum’’ şeklinde konuştu.

Dış değerlendirici takım, Pamukkale Üniversitesi hakkında yöneticilerden ve KAVDEM Müdürü ve PAÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Diler Aslan’dan Kurumdaki Kalite Güvencesi çalışmaları, KAVDEM birimi tarafından yürütülen “Pamukkale Üniversitesinde Kalitenin Sürekli İyileştirilmesi Sisteminin Kurulması” başlıklı KalSİS Kurum Projesi ve KAVDEM hakkında bilgi aldı.

Toplantı, Prof. Dr. Diler Aslan’ın Pamukkale Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi ile ilgili yaptığı sunumun ardından, KAVDEM Personeli Öğr. Gör. Öncü Yanmaz Arpacı’nın verilerin elektronik ortamda toplanması konusundaki “Kurumsal Veri Değerlendirme Sistemi” ve KAVDEM’in içerisinde yer aldığı stratejik hedeflere erişimin elektronik ortamda kaydedilmesiyle ilgili “Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi” hakkında yaptığı sunum ile devam etti.

Gerçekleştirilen sunumlarda ayrıca Pamukkale Üniversitesi’ne ait yaklaşık 20 modülün bulunduğu Bilgi Yönetim Sistemi de tanıtıldı.

Yapılan toplantının ardından heyet son olarak, Pamukkale Üniversitesi Yöneticilerinin rehberliğinde Kınıklı Merkez Yerleşkesi ve ortak kullanıma yönelik tesis ve alt yapıları tanımak ve öğrencilerle ilgili olanakları ve sunulan hizmetleri gözlemlemek adına akademik birim yerleşimleri, PAÜ Merkez Kütüphane, Merkez Yemekhane Binası, Tıp Fakültesi Kantini, Havuzbaşı Kafe, Gölbahçe Kafe’yi ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

İlgili Haberler