Rektör Bağ’dan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

23.07.2019

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle tüm basın camiasının bayramını kutlayan bir mesaj yayımladı. Mesajında; yazılı, görsel ve işitsel medyanın kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemli görevleri yerine getirdiğine değinen Rektör Bağ şunları kaydetti.

‘Türk basınında sansürün kaldırılmasının miladı olarak kabul edilen 24 Temmuz 1908 tarihi Türk basın tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu tarihi günün önemine binaen her yıl 24 Temmuz tarihi “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

Demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olan tarafsız, etik, ilkeli, hukuka uygun ve özgür basın, kamuoyunun da gözü, kulağı ve sesi olup aynı zamanda kamuoyunun kişisel hak ve özgürlüklerine saygıyı korumaktadır. Demokratik toplumlarda özgür ve tarafsızlık ilkesiyle icra edilen gazetecilik mesleği,  farklı seslerin ve görüşlerin ifade edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Hiç şüphesiz basın, bir milletin müşterek sesidir. Toplumsal gelişmeleri doğru ve tarafsız bir şekilde yayarak toplum fertlerinin aydınlanmasına katkı sağlayan basın; toplumun duygu, beklenti ve hedeflerini de dış dünyaya duyuran başlı başına yol gösterici bir araçtır.

Basın çalışanları 365 gün, aralıksız yerine getirdikleri bu önemli görevlerin yanı sıra milletimizin yaşadığı olağanüstü dönemlerde de önemli vazifeler üstlenmişlerdir. Bu alanda, ülkemizde yaşan son hadiselerde, milletimizi doğru bir şekilde bilgilendirerek demokrasi ve basın tarihimizde önemli bir görevi daha yerine getirmişlerdir. Basın çalışanlarının tıpkı Milli Mücadele’de olduğu gibi, 15 Temmuz 2016’da da milli iradenin yanındaki kararlı duruşu; cesur ve fedakârca yaptıkları çalışmalar ve milli menfaatlerimize uygun yayınları, her türlü takdirin üstündedir.  İnanıyorum ki basın çalışanları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olup bitenleri doğru ve tarafsız bir şekilde haber vererek şehrimizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki gelişmesinde ve kalkınmasında büyük pay sahibi olmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümünde Denizli’de ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm basın mensuplarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, meslek hayatlarında ve çalışmalarında başarılar diler, saygılarımı sunarım.’’

İlgili Haberler