Tübitak Projelerinin Tanıtımı Yapıldı

27.03.2019

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde TÜBİTAK 4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ile 4005- Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen projelerin tanıtımı yapıldı.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Sevim tarafından yapılan bilgilendirme toplantısına Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bilge Can ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Tuncel, öğretim elemanları ile farklı okullardan idareci ve öğretmenler katıldı. Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda TÜBİTAK Bilim ve Toplum Müdürlüğü’nün, 4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ile 4005- Yenilikçi Eğitim Uygulamaları tanıtıldı.

Bilim ve toplum projelerinin toplumda bilime dair olumlu tutum ve anlayış geliştirmeyi, bilginin bireysel kazanımına yönelik merak ve motivasyonu uyandırmayı amaçladığını belirten Doç. Dr. Serkan Sevim, projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Sevim, “Doğa eğitimlerinde doğayla ilgili hedef kitleye geniş bir ekoloji vizyonu kazandırmak, bilim okullarında ise bilimsel kavramlar, süreçlerin anlaşılması ve uygulanması için gerekli ortamın oluşturulması ve yaygınlaştırması amaçlanmaktadır. Yenilikçi Eğitim Uygulamalarında amaç ise eğitmenlere kendi alanlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri kazandıracak etkileşimli faaliyetlerin desteklenmesidir” diye konuştu.

 

İlgili Haberler