Prof. Dr. Vedat Özsoy: “Görsel Sanat Başarısı Akademik Başarıyı da Getirir.”

22.03.2019

TÜBİTAK 4005-Bilim Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Projesi kapsamında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve Pamukkale Üniversitesi’nin işbirliği ile düzenlenen “Görsel Kültür Kuramının İlk ve Ortaokul Görsel Sanatlar Derslerinde Uygulanması” çalıştayı başladı.

PAÜ Eğitim Fakültesinde başlayan çalıştayın açılış oturumuna Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bilge Can ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Tuncel başta olmak üzere Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri,  sınıf ve görsel sanatlar öğretmenleri, öğretmen adayları ve davetliler katıldı. Müzik dinletisi ile başlayan etkinlikte Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bilge Can, çalıştayın açılış konuşmasını yaptı. Prof. Dr. Can, proje ortağı ve etkinliğe ev sahipliği yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi ve katılımlarından ötürü davetlilere teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından oturum,TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Özsoy ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Resim-İş Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuray Mamur’un gerçekleştirdiği sunumlar ile devam etti.

“Teoride Kalmayacak Bir Proje”

Oturumda ilk olarak, TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Özsoy projenin amaçlarını açıkladıktan sonra “21. Yüzyılda Görsel Sanatlar Eğitimi” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Eğitimin farklı alanlarında araştırmalar yapılmasına karşın bu araştırmaların hayata geçirilmesinde ciddi güçlükler yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Özsoy; projeye başlarken hayata geçirilebilir bir proje olmasına önem verdiklerini belirtti.
Sanat insanı insan yapan şeydir diyen Prof. Dr. Vedat Özsoy, ‘‘Güzel sanatlardaki eğitim ve güzel sanat faaliyetlerine katılım okul müfredatının önemli bir parçası olmalıdır. Güzel sanatlar öğrencilere özgüven, motivasyon, estetik farkındalık, kültürel yeterlilik, yaratıcılık, gelişmiş duygusal ifade, sosyal uyum gibi akademik olmayan faydalar da sağlar. Yapılan bir araştırmada sanat derslerinin sosyo-ekonomik düzeyi düşük öğrencilerin yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki öğrenciler kadar başarılı olmalarını hatta onlardan daha fazla öğrenme sağladığını ortaya koymuştur.’’ şeklinde konuştu.

“İki Saat Sanat Ruh Sağlığına Fayda Sağlar”

Dünya çapında yapılan araştırmalardan örnekler veren Prof. Dr. Özsoy; birçok raporun, sanat eğitiminin tüm okul kültürü üzerinde özellikle öğrenci motivasyonu ve derslere katılımda olumlu etki ve yararlarını ortaya koyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Özsoy ayrıca bu araştırmaların, sanatsal etkinliklerin, öğrencilerin okula devam etmeleri; okulda, hayatta ve işte başarılı olmaları noktasında öğrencileri teşvik ettiğini ortaya koyduğunu belirtti. Araştırmada ayrıca haftada sadece 2 saat sanatla uğraşmanın ruh sağlığını iyileştirebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Vedat Özsoy bunun da, sanatta aktif rol veya pasif rol almak ile sağlanabileceğini belirtti.

Görsel İmgelerin Şifreleri Neler 

İlk oturumun devamında ise Doç. Dr. Nuray Mamur öncelikle görsel sanatlar eğitiminde değişen değerler, paradigmalar bağlamında “Görsel Kültür ile Niçin İlgileniyoruz?” başlıklı sunumu yaptı. “Görsel kültür kuramı nedir?” sorusu ile sunumuna başlayan Doç. Dr. Mamur; günümüzde izlenen diziler, çizgi filmler, sosyal medya paylaşımları, reklamlar, dijital oyunlar gibi pek çok görsel imgenin öğrencilere dolaylı ama etkili ve kalıcı olarak neleri öğrettiği ve ne tür etkileri olduğu üzerine eleştirel olarak bakıldığında ciddi sorunlar ve sonuçlarla karşılaşıldığını söyledi. Doç. Dr. Mamur küresel etki oluşturmuş firma ve kurumların dünya ile ilgili nasıl bilgi ürettikleri, bilgileri nasıl dağıtıp düzenledikleri, kimlik oluşturmaya nasıl yardımcı oldukları ve görsel kültür yoluyla tüketimi nasıl teşvik ettiklerine yönelik görseller üzerinden açıklamalarda bulundu.  

Çalıştayın ilk gününde üçüncü oturum ise işbirlikli grup çalışması bağlamında çağdaş sanatçıların eserleri üzerinden eleştiri ve yeniden üretim çalışmalarıyla devam etti.İlk ve ortaokul görsel sanatlar derslerinde öğrencilerin karşılaşabilecekleri görsel ögelerde gizlenmiş anlamların sorgulanmasını amaçlayan çalıştay, 23 Mart 2019 tarihine kadar PAÜ Eğitim Fakültesinde devam edecek. 

İlgili Haberler