PAÜ KAVDEM Yeni Dönemin Kurum İç Değerlendirme Süreçleri Bilgilendirme Toplantılarından İlkini Gerçekleştirdi

27.09.2018

Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAVDEM) tarafından her yıl düzenli olarak yapılan kurum iç değerlendirme süreçleri bilgilendirme toplantısının ilki Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

KAVDEM tarafından düzenlenen bu yılki kurum iç değerlendirme süreçleri bilgilendirme toplantısın ilki; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan başta olmak üzere,  PAÜ Kalite Koordinatörü ve Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Diler Aslan ile birlikte dekanlar, müdürler ve Pamukkale Üniversitesi Kalite Komisyonu üyeleri ile birlikte yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan şunları dile getirdi: ‘‘Kurum iç değerlendirme süreçleri bilgilendirme toplantılarını her yıl düzenli olarak yapmaktayız. Bu kapsamda bugün sizlerle ilkini yapacağımız bu toplantımız birim kalite komite üyeleri, daire başkanlıkları, enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları sekreterleri, uygulama araştırma merkezi müdürleri, öğrenci temsilcileri ve son olarak dış paydaşlarla kalite komisyonu toplantıları şeklinde devam edecektir. Üniversitemizde, Kalite Komisyonu tarafından çerçevesi çizilen performans göstergeleri, özdeğerlendirme ve süreçler esas alınarak, ISO standartları göz önünde bulundurularak üniversite genelinde eğitim, araştırma, idare ve hizmet alanlarını içeren bir kalite yönetim sistemi kurulması amacıyla çalışmalarımız sürmekte, bu kapsamda akademik ve idari personellerimize yönelik eğitim programlarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bunların yanında, Pamukkale Üniversitesinde kalitenin Sürekli İyileştirilmesi Sisteminin Kurulması (KalSİS) Kurum Projesi kapsamında ISO 9001 eğitimleri ilgili akademik ve idari personellerimize verilmiştir. Pamukkale Üniversitesi olarak Uluslararası Araştırma Üniversitesi anlayışıyla, güçlü araştırmacılar yetiştiren, dünya bilimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sunan, bilim ve teknoloji alanında yönlendirici olan, araştırmada ve eğitimde cazibe merkezi haline gelen üniversite olmayı hedeflemekteyiz. Üniversitemizde Kalite Odaklı Büyümeyi önemsiyor, bu konuda önemli kararlar alıyor ve bununla yetinmeyip hızla kararlarımızı hayata geçiriyoruz. İlgili mevzuatlar ve hareket alanımız içinde “ihtiyaç ve çözüm odaklı, hızlı, ancak bir o kadarda geleceğe etki değeri yüksek yaklaşımları” hızla hayata geçirmeyi ilke edinmiş durumdayız. Üniversitemizdeki sistem içindeki iyileştirmelerin sürekli yapılandırılması, Planla, Uygula, Kontrol et, ÖnlemAl (PUKÖ) döngülerinin kapatılması, güçlendirilmesi ve modernizasyonu adına gayretlerimiz hep birlikte devam edecektir. Öğrencilerimiz, akademik personelimiz ve dış paydaşlara yönelik kısa sürede yapılan iyileştirmeler ve gelinen bu aşamalar; gelecek adına bizleri cesaretlendirmektedir. Sürecin bu aşamaya getirilmesinde emeği geçen başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bağ’a, Kurum Kalite Koordinatörümüz ve aynı zamanda Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Prof. Dr. Diler Aslan Hocamıza ve ekibine, Kalite Komisyonu Üyelerimize teşekkür ediyor, başarılarınızın daim olmasını diliyor, hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.’’

Açılış konuşmalarının ardından bu yıla ait gerçekleşen ilk toplantı, Pamukkale Üniversitesi Kurum Kalite Koordinatörü ve Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Diler Aslan’ın geçtiğimiz yıla ait kurum iç değerlendirme süreçleri ve 2018 yılına ait yapılacak kurum iç değerlendirme raporu hazırlıkları hakkında yaptığı sunum ile devam etti.

İlgili Haberler